Prohlášení vlastníka - založení SVJ

Zajistíme vypracování Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s vypracováním Prohlášení vlastníka budovy včetně návrhu na vklad do katastru. Součástí těchto dokumentů jsou i stanovy Společenství vlastníků jednotek, na základě kterých je SVJ založeno. Při tomto úkonu není nutná účast notáře, je ovšem nutný souhlas všech spoluvlastníků. V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte.

David Veršecký

makléř