Focení a videoprezentace

První dojem je ten nejdůležitější. Fotografie jsou zpravidla prvním kontaktem s nemovitostí a proto jim věnujeme velkou pozornost. Pořízení kvalitních fotografií je základem úspěšné prezentace nemovitosti.

Videoprezentace je také jednou z možností. Její využití není vhodné vždy, nicméně v některých případech umí lépe přiblížit samotnou nemovitost, její okolí a atmosféru místního prostředí.