Právní servis

Zajistíme veškeré právní úkony, které vyžaduje prodej nebo pronájem nemovitosti.  Úschova peněz během námi realizovaných obchodů probíhá formou advokátní úschovy.

 • rezervační smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy
 • dohody o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • zástavní smlouvy
 • nájemní smlouvy
 • vypracování dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s vypracováním prohlášení vlastníka budovy
 • výmazy zástav a jiných záznamů v KN
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • zhotovení znaleckého posudku
 • odborné konzultace v oblasti převodu nemovitostí
 • daňová přiznání
 • řešení exekucí a jiných omezení