Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy

K uzavření smlouvy o pronájmu nebo prodeji nemovitosti jako celku je podle zákona vždy zapotřebí PENB - průkaz energetické náročnosti budovy. Energetický audit je služba, která detailně popisuje a hodnotí skutečný stav spotřeby energií a navrhuje účinná opatření k jejímu snížení (mnohdy i beznákladová). Součástí průkazu je energetický štítek. Budova je hodnocena známkou A až G, kdy A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.

Vypracování PENB zajišťuje akreditovaný auditor, se kterým naše kancelář dlouhodobě spolupracuje a jsem schopni zprostředkovat jeho služby.