Daň z nemovitosti 2023 kdo, kdy?

Odkazy:

·        Souhrn informací k dani z nemovitých věcí je k nalezení na stránkách : https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci

·        Tiskopis formuláře EPO – pro vyplnění formuláře: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/podani/EKpGc-SPYICrjzAdxemFarN_/dne/dp5/zahlavi

 Obecný souhrn:

Kdy?

Platíte vždy za ty nemovitosti, které vlastníte k 1. lednu daného roku. Rozhodující jsou právní účinky vkladu do katastru. Ke změnám během roku se nepřihlíží. To znamená, že když během roku 2022 koupíte dům, daň za něj zaplatíte až v roce 2023, a to do konce května.

Jakému finančnímu úřadu podat přiznání?
Přiznání podáváte úřadu podle adresy nemovitosti, ne vaší adresy. Podávejte vždy za kraj, kde nemovitost stojí. Máte několik nemovitostí v jednom kraji? Pak vyplňte jen jedno daňové přiznání. Pokud vlastníte nemovitosti ve více krajích, podáváte za každý kraj zvlášť.

Existuje několik typů přiznání, která můžete podat.
1) Řádné přiznání: Základní typ. Je to první přiznání, který podáváte na daný rok, i kdybyste ho podali pozdě. Vyplníte v něm všechny nemovitostmi pro daný kraj.
2) Dílčí přiznání: Alternativa k řádnému přiznání. Použijete ho, pokud
podáváte první přiznání v daném roce, ale část nemovitostí už jste vlastnili dřív. Vyplňujete jen změny.
3) Dodatečné přiznání: Oprava řádného přiznání po termínu pro podání řádného. Vyplňujete všechny nemovitosti.

4) Dodatečné zkrácené přiznání: Alternativa k dodatečnému přiznání. Vyplňujete jen změny.

5) Opravné přiznání: Oprava některého z výše uvedených přiznání. Podáváte v termínu pro podání řádného přiznání.

 

 Doufáme, že Vám tyto souhrnné informace pomohou.

 Realitní kancelář Sedláček, Š. Sedláčková Lepičová