Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Vládou  prošel návrh,  že bude daň z nabytí nemovitosti zrušena zpětně. Všechny nákupy nemovitostí, u kterých došlo k podání vkladu do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019 by měly být od daně oproštěny. Vláda navíc 8. června schválila návrh Ministerstva financí odložit úhradu daně z nabytí nemovitosti do 31. 12. 2020.


Odpočty úroků z hypoték zůstaly zachovány, ale...
Odpočty úroků z hypoték, ale nakonec zůstaly zachovány. Mělo by ale dojít k snížení limitu odečitatelných úroků z 300 tis. Kč, na 150 tis. Kč, a to u úvěrů sjednaných od 1. 1. 2022. U úvěrů sjednaných do konce roku 2021 zůstane možnost odečtu úroků do 300 tis. Kč a to i pro případ refinancování.

V návrhu zůstává osvobození daně z příjmu z 5 na 10 let
V návrhu zůstává také prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka z 5 na 10 let pro vklady od 1. 1. 2021.

Bude ale potřeba, aby návrh ještě prošel senátem a následně jej podepsal prezident republiky.