Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Nemovitosti a daň z příjmů.

Velmi často dostáváme od klientů dotaz ohledně daně z příjmů při prodeji nemovitosti z dědictví a nebo darované nemovitosti. Níže přikládáme výklad této problematiky.

Vytvořeno 06. 04. 2017.

Novinka: Nemovitosti a daň z příjmů.

Prodej zděděného majetku nebo majetku nabytého darem

 Pokud fyzická osoba prodala majetek nabytý zděděním nebo darem, je příjem z prodeje osvobozen v těchto případech:

1. Prodávající prodává bytovou jednotku nebo rodinný dům, ve kterých bydlel bezprostředně před prodejem alespoň dva roky.

2. Prodávající prodává bytovou jednotku nebo rodinný dům, ve kterých bydlel bezprostředně před prodejem kratší dobu než dva roky. Musí do konce roku 2018 prokázat použití příjmu na získání jiné vlastní bytové potřeby.

3. Prodávající nemovitou věc nebo majetkový podíl (například podíl v družstvu) vlastnil déle než pět let.

4. Prodávající sice nevlastnil nemovitou věc nabytou zděděním déle než pět let, ale v součtu doby vlastnictví prodávajícího a zůstavitele v případě, že jde o zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, je překročena doba pěti let. Toto neplatí pro nabytí majetku darem ani pro převod zděděných členských práv!

Do daňového přiznání se osvobozené příjmy neuvádějí. Příjem z prodeje nemovité věci se správci daně neoznamuje.

Nabytí nemovité věci nebo členského podílu zděděním

 Jedná se bezúplatný příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Do daňového přiznání se neuvádí. Příjemce s dědictvím nad 5 mil. Kč musí oznámit nabytí dědictví v celkové částce správci daně do 3. 4. 2017. Forma není předepsána. Může to být příloha podávaného přiznání nebo samostatné podání. Nabytí nemovité věci nebo členského podílu darem Jedná se bezúplatný příjem. Osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob jsou zejména dary n1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší,pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Do daňového přiznání se osvobozené příjmy  neuvádějí. U jednotlivého daru nad 5 mil. Kč musí obdarovaný oznámit nabytí daru správci daně do 3. 4. 2017. Forma není předepsána. Může to být příloha podávaného přiznání nebo samostatné podání.

zdroj: http://www.arkcr.cz/art/4722/realitni-magazin-ark-cr-brezen-2017.htm