Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Přiznání k dani z nemovitosti musíte podat do 31.1.2018.

Tato daň se platí se přiznáná a platí předem.  Přiznání je zapotřebí odevzdat do konce ledna. Rady a formuláře najdete níže.

Vytvořeno 08. 01. 2018.

Novinka: Přiznání k dani z nemovitosti musíte podat do 31.1.2018.

Povinnost se týká každého, kdo v roce 2017 nabyl do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli koupí nebo darem. A také každého, kdo výrazněji měnil parametry nemovitosti vlastněné (a přiznané) už dřív.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby: osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky. Jestli máte datovou schránku, je pro vás elektronická cesta povinná, jinak hrozí pokuta až dva tisíce korun.

Aplikaci pro elektronická podání najdete na portálu www.daneelektronicky.cz. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář (s nápovědou) a vytvořit datovou zprávu, kterou lze odeslat finančáku přímo z aplikace (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu v listinné podobě (jestli nemáte povinnost přiznávat se elektronicky).

Když budete vyplňovat elektronický formulář, aplikace po zadání základních údajů o pozemcích, stavbách a jednotkách automaticky doplní hodnoty potřebné k výpočtu daně (sazby, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků a zemědělské půdy, koeficienty apod.), daň vypočítá a zkontroluje.

 

Jak postupovat při přihlášení, nebo  odhlášení daně ?

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti (přihlášení):

a)    Osobně se dostavte na příslušný FÚ. S sebou vezměte dokumenty k nemovitosti, pracovnice FÚ vám pomohou daňové přiznání vyplnit ( poslední týden v měsíci jsou na většině FU na tento nápor připraveni po celý den ).

b)    Přiznání si můžete vyplnit sami v „chytrém“ formuláři EPO, který má již nastaveny koeficienty obcí a výslednou daň vypočítá. Dokument musíte vytisknout a donést na pracoviště FÚ. Formulář disponuje chytrou nápovědou.

Odkaz: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06

 Pozbytí vlastnického práva k nemovitosti (odhlášení):

a)    Osobně se dostavte na FÚ a podejte oznámení, že již nevlastníte předmětné nemovité věci.

b)    Zašlete poštou nebo elektronicky oznámení a přiložte dokument, který prokazuje, že již nemovitost nevlastníte (vyrozumění o provedení vkladu, zánik stavby aj.)

 

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/328493-dan-z-nemovitosti-za-rok-2018-priznani-podejte-do-konce-ledna