Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Přiznání k dani z nemovitých věcí 2017.

Přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) za rok 2017 se podává nejpozději do 31. ledna 2017. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2016 získal do vlastnictví nemovitost a vlastní jí také 1. ledna 2017. Nezáleží na tom, jestli ji koupil, nebo dostal darem. Platba daně, bude vyměřena se splatností do konce května 2017.

Vytvořeno 05. 01. 2017.

Novinka: Přiznání k dani z nemovitých věcí 2017.

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy Finančnímu úřadu,      v jehož obvodu, územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Přiznání se podává jen jednou, pak finanční úřad jen posílá složenky s vyměřenou daní. Znovu se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, když se změní okolnosti (prodej, koupě, změna, výměry, aj.).

Vaše daňová povinnost je ke všem nemovitostem, které leží na území jednoho kraje a je soustředěná do jednoho daňového spisu. Pokud jste získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. Když povinnost elektronického podání porušíte, hrozí dvoutisícová pokuta.

Pokud jste v roce 2016 do vlastnictví získali nějaké nemovitosti a jiné naopak pozbyli a jednalo se o nemovitosti v působnosti jednoho Finančního úřadu, tedy v jednom kraji, podáte nové přiznání, čímž aktualizujete to předešlé a tím automaticky odhlásíte nemovitosti, které již nevlastníte. Pokud jste v průběhu roku 2016 pozbyli vlastnictví ke všem nemovitostem v daném kraji, podáte oznámení, že již žádné nemovitosti nevlastníte, čímž dojde k automatickému odhlášení z povinnosti daň hradit (§ 13a odst. 9 zákona o dani z nemovitých věcí).

Jak postupovat při přihlášení, nebo  odhlášení daně ?

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti (přihlášení):

a)    Osobně se dostavte na příslušný FÚ. S sebou vezměte dokumenty k nemovitosti, pracovnice FÚ vám pomohou daňové přiznání vyplnit ( poslední týden v měsíci jsou na většině FU na tento nápor připraveni po celý den ).

b)    Přiznání si můžete vyplnit sami v „chytrém“ formuláři EPO, který má již nastaveny koeficienty obcí a výslednou daň vypočítá. Dokument musíte vytisknout a donést na pracoviště FÚ. Formulář disponuje chytrou nápovědou.

Odkaz: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06

 Pozbytí vlastnického práva k nemovitosti (odhlášení):

a)    Osobně se dostavte na FÚ a podejte oznámení, že již nevlastníte předmětné nemovité věci.

b)    Zašlete poštou nebo elektronicky oznámení a přiložte dokument, který prokazuje, že již nemovitost nevlastníte (vyrozumění o provedení vkladu, zánik stavby aj.)