Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Daň z nemovitých věcí 2016.

Zatímco na platbu daně z nemovitých věcí je ještě čas, tak  přiznání je potřeba odevzdat do konce ledna. Podávat přiznání k dani z nemovitosti nemusízdaleka každý. Koho se to týká? Jaké kroky podniknout, aby bylo přiznánířádně odevzdáno?

Vytvořeno 28. 01. 2016.

Novinka: Daň z nemovitých věcí 2016.

Majitel má povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o pozemky evidované v katastru nemovitostí, stavby ibytové jednotky. Většině vlastníků však postačí daň uhradit v řádném termínu.Ten je stanoven do konce května. Pokud majitel nabyl (koupil) nebo dostal nemovitost v roce 2015,je povinen vroce 2016 podat přiznání kdani. Můžese to však týkat imajitelů, které vlastní  nemovitostjiž delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti,které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslípřístavba, změna pole na stavební pozemek a jinézměny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti.Pokud se majitele nemovitosti přiznání týká, měl byjej včas podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, zaslat poštou, či elektronicky. Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat přiznání elektronicky. Jelikož letos poslední lednovýden připadá na víkend, lze odevzdat přiznání k daninemovitých věcí ještě 1. února. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště.Pokud majitel nemovitosti nepodá přiznání ve stanovené lhůtě, může být pokutován. Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, tak pravděpodobně majitel zaplatí penále. Úroky zprodlení pak dosahují0,05% stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Vždy hodně záleží na finančním řadě, jak vyhodnotí situaci. Přiznání k dani z nemovitosti se týká mnoha lidí, proto se nevyplácí nechávat osobní podání na finančním úřadě na poslední možný den. V takovém případě musí majitel s movitosti počítat s většími frontami u přepážek. Obdobně tomu může být i krát ce po uvedeném termínu

 

citace: http://www.realitymorava.cz/magazin/files/realitycechy_Leden%202016.pdf