Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Nájemní smlouva na dobu určitou. Vše, co byste měli vědět.

Nájem na dobu určitou často pronajímatel sjednává s nájemcem proto, aby si ho nejprve vyzkoušel. Jestliže se nájemce osvědčí, může mu nabídnout smlouvu na dobu neurčitou.  čtěte více ....................

Vytvořeno 13. 06. 2019.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji výslovný souhlas se zasílám obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři dále výslovně souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze Realitní kanceláře Sedláček s.r.o., souhlasím s tím, aby mé osobní údaje,  poskytnuté v rámci poskytnutí nabídky zprostředkování příležitosti k uzavření smlouvy kupní, nájemní, o převodu práv a povinností spojené s členstvím v bytovém družstvu či jiné obdobné smlouvy nebo dohody, na základě které bych se mohl stát vlastníkem, nájemcem nebo uživatelem nemovitosti, byly v souladu s ustanovením a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám, za účelem prodeje/koupě/pronájmu nemovitých věcí.

Souhlasím s tím, aby Realitní kancelář Sedláček s.r.o., zpracovávala mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora výše uvedeném.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno pouze písemně a to s účinností 30 dnů ode dne kdy bude odvolání doručeno vlastníkovy databáze.