Chci prodat / Chci koupit
Hlídací pes Poptávky

Kancelář otevřena - upravena je jen otevírací doba.

Posílení ochrany zdraví nás všech je i naší prioritou. V maximální míře využíváme  elektronickou formu komunikace s klienty. Většinu záležitostí týkající se naší činosti lze v této době provádět ve formě videohovorů, hovorů,  emailové komunikace, až po sms zprávy.

Kancelář je otevřena, prosíme o telefonické oznámení Vaší návštěvy, tak abychom byli schopni zabezpečit plynulý průběh jednání a desinfekci kanceláře.

 

Vytvořeno 23. 03. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji výslovný souhlas se zasílám obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři dále výslovně souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze Realitní kanceláře Sedláček s.r.o., souhlasím s tím, aby mé osobní údaje,  poskytnuté v rámci poskytnutí nabídky zprostředkování příležitosti k uzavření smlouvy kupní, nájemní, o převodu práv a povinností spojené s členstvím v bytovém družstvu či jiné obdobné smlouvy nebo dohody, na základě které bych se mohl stát vlastníkem, nájemcem nebo uživatelem nemovitosti, byly v souladu s ustanovením a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám, za účelem prodeje/koupě/pronájmu nemovitých věcí.

Souhlasím s tím, aby Realitní kancelář Sedláček s.r.o., zpracovávala mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora výše uvedeném.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno pouze písemně a to s účinností 30 dnů ode dne kdy bude odvolání doručeno vlastníkovy databáze.